اگه قرار باشه به حساب خودت برسی میتونی ثابت کنی عمدی در کار نبوده و اگه یه روزی اشتباهی کردی اگه دلی شکستی اگه ظلمی‌شده ناخواسته بوده و عمدی در کار نبوده.

دانلود